Wybierz język: English (United States) polski (Polska)
 

Kontakt w sprawie usługi:

Anna Haładaj-Buchalska

localization@cadexpert.pl

tel. +48 42 25 03 130

 

Lokalizacja i tłumaczenie oprogramowania

Lokalizacja oprogramowania to proces polegający na przetłumaczeniu interfejsu użytkownika z języka źródłowego na język docelowy, a następnie dostosowaniu tłumaczenia do potrzeb i reguł obowiązujących w danej grupie językowo-kulturowej. Proces ten jest więc wieloetapowy i wymaga określonych umiejętności zespołu lokalizującego złożonego ze specjalistów co najmniej kilku branż. Na potrzeby lokalizacji utworzono wiele specjalistycznych narzędzi ułatwiających pracę i ograniczających możliwość wystąpienia błędu w finalnej wersji produktu. Większość producentów wprowadzających swoje produkty na nowe rynki zleca przeprowadzenie tego procesu firmom lokalizacyjnym, aby zredukować koszty własne i zapewnić jak najlepszą jakość produktu.

Podczas dostosowywania tekstu do potrzeb określonej grupy użytkowników należy posiadać wiedzę z zakresu historii i kultury danej grupy językowej, aby swobodnie adaptować źródłowe odniesienia (np. skróty myślowe i frazeologizmy) do języka docelowego bez zmiany znaczenia poszczególnych określeń i definicji.

Cele lokalizacji

Na polskim rynku istnieje wiele programów komputerowych o różnym przeznaczeniu i poziomie skomplikowania. Z większością z nich użytkownik zapoznaje się sam, posługując się własną intuicją, korzystając z opcji pomocy, czy wertując instrukcje. Dla wielu potencjalnych nabywców oprogramowania komputerowego bariera językowa staje się problemem. Analizy rynku wykazują, że nawet znakomity program nie znajduje oczekiwanej liczby zadowolonych użytkowników na rynku z powodu braku lokalizacji. Jednocześnie prawo narzuca niejednokrotnie wymóg dostarczenia dokumentacji w danym języku. Obecnie żadna firma nie może myśleć o podbiciu rynku produktem w obcej wersji językowej, niezależnie od jego jakości i zastosowania.

Celem lokalizacji oprogramowania jest dostarczenie produktu w określonej wersji językowej, działającego poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami coraz bardziej wymagających użytkowników. W ten sposób lokalizacja produktu umożliwia jego wejście na nowy rynek, stając się jednym z głównych warunków sukcesu marketingowego.


Usługi lokalizacyjne

Lokalizacja jako pełne przystosowanie produktu do potrzeb i wymogów konkretnego rynku obejmuje m.in. ustalenie terminologii i zasad tłumaczenia oraz weryfikację językową i merytoryczną. Tłumaczeniu podlegają opisy i nazewnictwo wszystkich opcji w programie, dokumentacja (np. pomocy), czy instrukcja obsługi. Zachowanie poprawności oraz spójności terminologicznej wymaga wyjątkowej uwagi oraz kompetencji zespołu tłumaczy i redaktorów.

Niejednokrotnie do stworzenia dobrze zlokalizowanego i funkcjonującego programu konieczne jest zmodyfikowanie oryginalnego kodu aplikacji przez wyspecjalizowanych programistów. Występujące w programach komputerowych prezentacje czy symulacje często wymagają przebudowy, zaś dokumentacja - analizy prawników, ekonomistów lub inżynierów.

Zobacz pełną listę usług >>


Narzędzia

Nasi tłumacze posługują się specjalnymi słownikami, programami oraz narzędziami pomocnymi w procesie translacji. Zespół tłumaczy pracuje w oparciu o znane procedury ustalone i udoskonalone na podstawie wieloletnich doświadczeń. Do ich dyspozycji pozostaje zawsze internetowa grupa dyskusyjna tworzona dla każdego projektu, w ramach której umieszczają swoje uwagi oraz zapytania (terminologiczne i merytoryczne) odnośnie tłumaczonej partii tekstu. Odpowiedzi udzielane na bieżąco przez wykwalifikowanych redaktorów są dostępne dla wszystkich użytkowników grupy na każdym etapie realizacji projektu. Tłumaczenia są następnie kilkakrotnie weryfikowane przez zespół redaktorów i w razie potrzeby inżynierów danej branży. Proces ten gwarantuje wysoką jakość lokalizowanego produktu, a tym samym zadowolenie naszych klientów.

Zobacz pełną listę narzędzi >>


Czy tego szukasz? Sprawdź nasz indeks tematyczny

NAsza historia

1994 - podpisujemy pierwszy kontrakt na lokalizację oprogramowania CAD.

W kolejnych latach - konsekwentnie rozszerzamy prace lokalizacyjne, wykonujemy kolejne polskie wersje specjalistycznych programów  mechanicznych, architektonicznych i mapowych.

Nawiązujemy współpracę z międzynarodowymi firmami w zakresie tłumaczeń technicznych, testowania oprogramowania i lokalizacji.

polityka Jakości

Dzięki prawie dwudziestoletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze gwarantujemy wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną obsługę, pomoc i doradztwo techniczne. 

Naszą polityką jakości jest działanie zgodne z potrzebami rynku. W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakości, które wyznaczają podstawę do współpracy. Analiza potrzeb oraz solidna praca gwarantuje osiągnięcie celów.